Viimeisimmät ottelut

Ei otteluita

Tapahtumakalenteri

Tulevat tapahtumat

Joukkue

Kemppainen Eeli
Kivimäki Lukas
Ahtiainen Pekka
Anttila Rasmus
Äyräs Lukas
Hietalahti Eino
Holmlund Daniel
Kallio Elias
Kaloinen Teemu
Lehtonen Ville
Levelä Artturi
Nahkiaisoja Rasmus
Niemi-Korpi Miko
Nieminen Elmeri
Nikander Rasmus
Nordling Kalle
Nurmi Aaro
Papinsaari Alpo
Parkkamäki Eemeli
Reinikka Vilho
Sippola Tatu
Suokas Eetu
Tamminen Jonas
Törmä Niklas
Uusimäki Luca

Toimihenkilöt

LähiTapiola Areena

Takamaantie 1

33960 Pirkkala

y-tunnus 1096153-4